Pledge Sumbangan Perkongsian Anak Autism Percuma Kepada Ibu Bapa Anak Autism

Minimum price: RM2.00

Category:

Saya berhajat ingin memberi konsultasi percuma kepada ibubapa anak autism, tetapi kekangan ekonomi menyebabkan saya tidak mampu. Jadi jika anda ingin mengunjurkan sumbangan anda seberapa pun, setelah mencapai target, saya akan set masa dan tempat, dan akan memberi talk dan konsultasi percuma, full day session kepada seberapa banyak ibubapa anak autism (had mengikut venue) di kawasan yang dipilih.

Perkongsian adalah antara 4 hingga 6 jam.

Jika sumbangan anda significant, kita akan paparkan sebagai sponsor semasa majlis berlaku.